Quitclaim

Gepubliceerd op 23 april 2023 om 23:11

In de context van fotografie verwijst een quitclaim naar een schriftelijke toestemming van de geportretteerde persoon om zijn of haar afbeelding te gebruiken voor specifieke doeleinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een fotograaf een foto maakt van een persoon en deze foto wil gebruiken voor publicaties, advertenties, of andere commerciële doeleinden.

 

Een quitclaim is in dit geval een document waarin de geportretteerde persoon toestemming verleent aan de fotograaf of de persoon die de foto gebruikt, om zijn of haar afbeelding te gebruiken voor de specifieke doeleinden die in het document zijn beschreven. Door de quitclaim te ondertekenen, geeft de geportretteerde persoon zijn of haar toestemming en stemt hij of zij in met het gebruik van zijn of haar afbeelding voor deze doeleinden.

Het is belangrijk om op te merken dat hoewel een quitclaim de fotograaf of de persoon die de foto gebruikt toestemming geeft om de afbeelding te gebruiken voor specifieke doeleinden, het niet noodzakelijkerwijs toestemming geeft om de afbeelding te gebruiken voor andere doeleinden of om de afbeelding te verkopen aan derden. Het is daarom van belang dat de geportretteerde persoon duidelijk geïnformeerd wordt over het doel van het gebruik van de afbeelding en dat de voorwaarden van de quitclaim zorgvuldig worden overeengekomen en vastgelegd in het document.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.