T: 0621883299 E: info@cktopfotografie.nl

Algemene Voorwaarden

CKTOPFOTOGRAFIE


De fotosessies zijn op locatie of in de studio en mogen vooral leuk zijn!

Ik creeer graag echte beelden voor uiteenlopende toepassingen.
Ik leg graag authentieke beelden vast.

Werkwijze

Wil je een afspraak maken voor een fotosessie? Via het contactformulier kun je mij een e-mail sturen met je vragen en/of wensen. Via de mail/whatsapp spreken we af waar we de foto’s gaan maken en kun je om meer informatie vragen als iets niet duidelijk is.


Als we een datum hebben geprikt, gaan we kijken naar een geschikte locatie – Wil je graag de natuur in? Of juist een stoere locatie? Ik ken wel een aantal leuke plekken, maar als je zelf een leuk idee hebt dan geef die gerust aan!
De fotosessiepaketten zijn niet geschikt voor bruiloften en feesten. neem daar voor contact op.

 

Tijdens de fotosessie probeer ik echte momenten vast te leggen… vaak kiest de opdrachtgever de locatie… Ik doe mijn best om iedereen zich op zijn/haar gemak te laten voelen, vaak zie je dat terug in de foto’s!

 

** Extra informatie

** op basis van shoot van 1 persoon en basis tarief
• 5 km vanaf zuidhorn geen reiskosten, daarbuiten € 0,27 per km.
• Natuurlijk zijn er meer foto’s te bestellen tegen betaling of op usb / transfer
• Wil je een ander soort fotosessie? Neem dan contact met mij op voor een gepaste offerte.
• RAW bestanden blijven bij mij, deze worden niet vrijgegeven.
• De rechten van de foto’s blijven ten alle tijden bij mij, mits anders is afgesproken. / quitclaim inbegrepen

Algemene voorwaarden

 1.  Fotoshoot
 2.   Betalingen
 3.  Annuleren / Opschorten
 4.  Cadeaubonnen
 5.  Levertijden
 6.  Klachten
 7.  Auteursrecht
 8. Schade
 9. Privacy & Persoonsgegevens
 10.  Wijzigingen Algemene Voorwaarden
 

** fotosessions worden momenteel gedaan tegen een afgesproken onkostenvergoeding 

 

Bij boeking van een fotoshoot ga je als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op boekingen bij Cktopfotografie
 

1. Fotoshoot

Voorafgaand aan de fotoshoot ontvang je een bevestiging van de gemaakte afspraken (m.b.t datum, tijd en locatie) een totaal overzicht van de kosten voor de fotoshoot en indien van toepassing de toeslag voor extra reiskosten.

 

2. Betalingen

Indien de boeking korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, komt de aanbetaling te vervallen en ontvang je een totaalfactuur voor de fotoshoot. Deze factuur dient vóór de datum van de fotoshoot per bank te zijn voldaan of contant en gepast te worden betaald op de dag van de fotoshoot.

Indien de boeking langer dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, ontvang je een factuur in de week voorafgaand aan de fotoshoot voor de resterende fotoshootkosten. Deze factuur dient vóór de datum van de fotoshoot per bank te zijn voldaan of contant en gepast te worden betaald op de dag van de fotoshoot.

Aanbetaling bruidsreportage 

Bij akkoord van beide partijen moet er een aanbetaling van €250,00 voldaan worden per overboeking. Het resterende bedrag dient op de dag zelf contant of binnen 7 dagen na de fotoshoot voldaan te worden. 

 

3. Annuleren / Opschorten

Annuleren kan uitsluitend via email  tot uiterlijk 2 weken voor de afgesproken datum, tegen 50% van het totale fotoshoot bedrag. Indien de afspraak minder dan 2 weken van te voren wordt geannuleerd, dient het volledige overeengekomen fotoshoot bedrag te worden voldaan.

Indien de boeking korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt en de fotoshoot wordt alsnog geannuleerd, dan bedragen de annuleringskosten 50% van het overeengekomen fotoshoot bedrag.
Opschorten fotoshoot

In geval van slecht weer of ziekte, wordt een fotoshoot uiteraard in goed overleg, geheel kostenloos, verplaatst.

 

4. Cadeaubonnen

Cktopfotografie levert uitsluitend persoonlijke cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen dan ook niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar.

CadeauBonnen worden binnen 24 uur verstuurd na ontvangst van betaling.

 

5. LevertijdenOplevering fotoshoot

Oplevering van fotoshoots is afhankelijk van uw pakket ( Altijd in overleg ) Ik doe altijd mijn uiterste best fotoshoots zo spoedig mogelijk op te leveren. Uiteraard laat ik u op de dag van de fotoshoot weten hoe lang de verwachte oplevertijd zal zijn.

** Bij de XS mini fotosessies zal ik de foto's sneller aanleveren via jouw persoonlijke site ( meestal binnen 24 uur ) deze foto's zijn onbewerkt en kunnen tegen gemaakte afspraken bewerkt worden.  deze sessies zijn zeer beperkt beschikbaar en alleen op aanvraag.

 

6. Klachten

Klachten over de uitvoering van de opdracht en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na de fotoshoot of factuurdatum, per email, kenbaar te worden gemaakt.
Klachten na de hierboven genoemde termijn van 5 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
Indien er klachten of bezwaren zijn dan schorten deze de betalingsverplichting niet op.

 

7. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij cktopfotografie.

De digitale bestanden en foto’s zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, tenzij voorafgaand aan gebruik duidelijk en schriftelijk is overeengekomen, let hierbij op de Auteurswet, je koopt tenslotte de bestanden en niet de rechten.

Indien je ervoor kiest zelf foto’s op social media te plaatsen (zonder logo cktopfotografie ), dan dient de naam van cktopfotografie duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.cktopfotografie.nl in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen zoals in het geval van Social Media Profielfoto shoots.

Bij het bevestigen van de afspraak, geef je ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor website, www.cktopfotografie.nl, social media, promotie materiaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer je niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dien je dit vooraf, per email, kenbaar te maken aan cktopfotografie.nl

Bij aanschaf van foto’s en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heb je het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto’s en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken. Ik lever nooit de RAW (onbewerkte) bestanden.

Het is in overleg toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen. echter croppen ( bijsnijden ) van de foto mag nooit. ** alleen in overleg en door de fotograaf

Bij twijfel over gebruik, neem gerust contact op.

 

8. Schade

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 4. Schade aan foto apparatuur gemaakt door de klant of diens vertegenwoordigers valt onder WA verzekering van de klant of dienen vergoed te worden.

 

9. Wijzigingen Algemene Voorwaarden CKTOPFOTOGRAFIE

Cktopfotografie mag ten alle tijden deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt.

 

Cktopfotografie